Dotacja 2

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
 
 
Wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym Spółki EUROMOT z Żor w wyniku świadczenia nowych
i ulepszonych usług oraz dostosowanie do standardów Unii Europejskiej jako efekt przeprowadzonej inwestycji
 
Zakład Usługowo-Handlowy EUROMOT Sp. z o.o.
 
Wartość projektu: 502 894,33 PLN Wartość dofinansowania: 162 573,14 PLN
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 
 
 
 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

facebook