Informacja o otrzymaniu dotacji z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zakład Usługowo Handlowy "EUROMOT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 191 255,34 zł.

Dofinansowanie Projektu - 191 255,34 zł.

facebook