Polityka Prywatności

Dane osobowe użytkowników internetu pozyskane na stronie Euromotu – w przypadku uzyskania zgody na ich przetwarzanie zostaną umieszczone w bazie danych Zakładu Usługowo-Handlowego “EUROMOT” Spółka z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Kościuszki 79. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania, zaś podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usługowo-Handlowy “EUROMOT” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 79, 44-240 Żory.Nadzór i kontrolę w zakresie wprowadzenia, funkcjonowania i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Zakładzie Usługowo-Handlowym “EUROMOT” Spółka z o.o. w Żorach pełni Prezes Zarządu – Weronika Pawlicka-Jaworska. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem email: iodo@euromot.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
Prawa autorskie © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.