Pani Prezes Honorowym Członkiem Żorskiej Izby Gospodarczej

facebook